Kontakt

Prowadzący rozgrywki

  • Michał Zimniewicz (IZL, zmiany wyników etc.)Maria Nowicka (spr. organizacyjne)
  • izl@michzimny.pl